Karpatria
2023. 04. 17.
RIASZTÁS ÉS FELHÍVÁS A CSELEKVÉSRE! - Valami bűzlik...Romániában

Ne higgyétek, hogy csak Romániában! És még mindig alszol!

2023. 04. 16.
A szellemhajók sivataga: Az Aral-tenger rejtélyes eltűnése

Alig 30 évvel ezelőtt az Aral-tó a bolygó negyedik legnagyobb belvíztömege volt, 26 000 négyzetmérföldes területet borított a közép-ázsiai Kazahsztán és Üzbegisztán között.

2023. 04. 15.
Az is nagyon merész feltételezés, hogy az emberiség fele életben maradhat a következő évtizedekben

A növekedésre épülő globális ipari civilizáció minden szakember szerint a korlátaihoz közeledik, a fenntartásához lassan nem marad erőforrás a kizsákmányolt természetben.

2023. 04. 15.
Az utolsó szó jogán

Kedves ismerősök, ismeretlenek, barátok és ellenségek: itt az idő, hogy önmagunkba nézzünk, és döntsünk. Döntsünk végre arról, hogy kit és mit szolgálunk tetteinkkel, felszólalásunkkal, gondolatainkkal, élet-képzeletünkkel és életünkkel. Mert mindenki az, akinek a szolgálatában áll.

2023. 04. 15.
Hollandia elszegényedése

Az Agenda 2030 teljes lendülettel halad.

2023. 04. 15.
A szabadság útja – béke, vagy háború?

Az ukajnai háború óta napi szintű közbeszéd lett a háború és béke kérdése. Mindenoldali szakértő és kevésbé szakértő erről beszél, nyilatkozik, mond autentikusnál autentikusabb véleményt.
Végezetül mindenki békepárti.

2023. 04. 14.
Finnország csatlakozik a NATO-hoz egy vészjósló, de találó történelmi coming outban

Biden és más NATO-szurkolótársak viselkedése, akik a héten a "békét" és a "biztonságot" ünneplik Finnországnak a blokkhoz való csatlakozásával, nem csak groteszk.

2023. 04. 14.
Transz aktivistával kampányoltak, most 6 milliárddal kevesebbet ér a cég

A Bud Light anyavállalata, az Anheuser-Busch az italgyártó nagyhatalom anyagilag is megszenvedte, hogy transz aktivistával reklámozta a sörét – számolt be a Post Millennial.

2023. 04. 14.
Magyarország egy csendes zsidó sikertörténet

Európa többi részével ellentétben Magyarországon a zsidók biztonságban vannak és virágzik a zsidó élet – írja Michael O’Shea a Jewish News Syndicate hasábjain.

2023. 04. 14.
Szlovákia meglépte: betiltják az olcsó ukrán gabona feldolgozását és forgalmazását

Hatósági vizsgálattal kiderült: nemhogy emberi, de állati fogyasztásra sem alkalmas a lefoglalt áru. Hazánkban még nem döntöttek erről.

2023. 04. 13.
Zsidóviccet kellett törölni a Pretty Woman-ből

A Micsoda nő című West End musical producerei eltávolítottak egy viccet a forgatókönyvből, miután egy néző panaszkodott, hogy az antiszemita volt.

2023. 04. 12.
A szabad lelkű ember képes a teremtésre

Egy zenész-révésszel beszélgettünk. A „tátos zenész” torokhangokról és az Ördög Nyelvéről mesélt.

Bukarest biztonságpolitikai megfontolásból nem áll ki az ukrajnai románok mellett
Olvasási idő: körülbelül 3 perc

"Románia és Ukrajna egyaránt az orosz befolyás miatt aggódik, Ro-mánia biztonságpolitikai megfontolásból nem lép fel határozottan az ukajnai román kisebbség jogfosztása ellen."

Románia és Ukrajna egyaránt az orosz befolyás miatt aggódik, Romá-nia biztonságpolitikai megfontolásból nem lép fel határozottan az uk-rajnai román kisebbség jogfosztása ellen - nyilatkozta a Krónika erdé-lyi magyar napilapnak Barabás T. János, a budapesti Külügyi és Kül-gazdasági Intézet vezető elemzője.

Az elemzőt a Krónika azzal kapcsolatban kérdezte, hogy a Liberta-tea.ro portál a múlt héten riportot közölt az ukrajnai románok jogfosz-tásáról. A riportban megszólaló ukrajnai román vezetők valószínűsí-tették, hogy a következő tanévtől életbe lépő ukrán oktatási törvény felgyorsítja a félmilliósra becsült ukrajnai román közösség asszimilá-cióját.

A riportban megszólaló ukrajnai románok sérelmezték Bukarest pasz-szivitását. A riport szerzője az ukrajnai románok körében gyakran em-legetett példaként hozta fel azt a módot, ahogyan Magyarország lép fel a kárpátaljai magyar közösség identitásának védelmében. Azt is meg-említette azonban, hogy a román külügyminisztérium 2017-ben a ki-sebbségi oktatást ellehetetlenítő kijevi törvény elfogadása után állás-foglalásban kérte, hogy az ukrán hatóságok biztosítsák a román nem-zetiségűek anyanyelvi oktatáshoz való jogát. Tavaly pedig a külügymi-nisztérium az ukrajnai román kisebbség képviselőivel egyeztetett egy kidolgozás alatt álló román-ukrán oktatási együttműködési megállapo-dás szövegéről.

A Krónikának nyilatkozó Barabás T. János elmondta: bár Ukrajnának az 1991-es függetlenedése óta feszültségekkel terhes a viszonya Ro-mániával, a román-ukrán kapcsolatok a 2014-es krími orosz inter-venció után javultak, és jelenleg a biztonságpolitikai együttműködés határozza meg a két ország kapcsolatát. "Bukarest mintha beletörődött volna az ukrajnai román közösség eltűnésébe. Eszerint fontosabb a 'regionális biztonsági vezető hatalom' státus amerikai segítséggel való elérése, és ezáltal a Moldovai Köztársaság bekebelezése" - fogalma-zott a Románia-szakértő. Szerinte a két ország közötti problémák el-tussolása azzal magyarázható, hogy Bukarest és Kijev is az orosz be-folyás miatt aggódik. "A kétoldalú kapcsolatok ki nem tárgyalt problé-mái és a mindkét oldalon fellelhető merev nacionalista hozzáállás mi-att nem várható előrelépés az ukrán-román kapcsolatokban, de a biz-tonságpolitika miatt visszarendeződés sem valószínű" - összegzett Barabás T. János. (MTI)

Könyvjelző