Karpatria
2023. 04. 17.
RIASZTÁS ÉS FELHÍVÁS A CSELEKVÉSRE! - Valami bűzlik...Romániában

Jangan berpikir itu hanya di Rumania! Dan kamu masih tidur!

2023. 04. 16.
A szellemhajók sivataga: Az Aral-tenger rejtélyes eltűnése

Alig 30 évvel ezelőtt az Aral-tó a bolygó negyedik legnagyobb belvíztömege volt, 26 000 négyzetmérföldes területet borított a közép-ázsiai Kazahsztán és Üzbegisztán között.

2023. 04. 15.
Az is nagyon merész feltételezés, hogy az emberiség fele életben maradhat a következő évtizedekben

A növekedésre épülő globális ipari civilizáció minden szakember szerint a korlátaihoz közeledik, a fenntartásához lassan nem marad erőforrás a kizsákmányolt természetben.

2023. 04. 15.
Az utolsó szó jogán

Kedves ismerősök, ismeretlenek, barátok és ellenségek: itt az idő, hogy önmagunkba nézzünk, és döntsünk. Döntsünk végre arról, hogy kit és mit szolgálunk tetteinkkel, felszólalásunkkal, gondolatainkkal, élet-képzeletünkkel és életünkkel. Mert mindenki az, akinek a szolgálatában áll.

2023. 04. 15.
Hollandia elszegényedése

Az Agenda 2030 teljes lendülettel halad.

2023. 04. 15.
A szabadság útja – béke, vagy háború?

Az ukajnai háború óta napi szintű közbeszéd lett a háború és béke kérdése. Mindenoldali szakértő és kevésbé szakértő erről beszél, nyilatkozik, mond autentikusnál autentikusabb véleményt.
Végezetül mindenki békepárti.

2023. 04. 14.
Finnország csatlakozik a NATO-hoz egy vészjósló, de találó történelmi coming outban

Biden és más NATO-szurkolótársak viselkedése, akik a héten a "békét" és a "biztonságot" ünneplik Finnországnak a blokkhoz való csatlakozásával, nem csak groteszk.

2023. 04. 14.
Transz aktivistával kampányoltak, most 6 milliárddal kevesebbet ér a cég

A Bud Light anyavállalata, az Anheuser-Busch az italgyártó nagyhatalom anyagilag is megszenvedte, hogy transz aktivistával reklámozta a sörét – számolt be a Post Millennial.

2023. 04. 14.
Magyarország egy csendes zsidó sikertörténet

Európa többi részével ellentétben Magyarországon a zsidók biztonságban vannak és virágzik a zsidó élet – írja Michael O’Shea a Jewish News Syndicate hasábjain.

2023. 04. 14.
Szlovákia meglépte: betiltják az olcsó ukrán gabona feldolgozását és forgalmazását

Hatósági vizsgálattal kiderült: nemhogy emberi, de állati fogyasztásra sem alkalmas a lefoglalt áru. Hazánkban még nem döntöttek erről.

2023. 04. 13.
Zsidóviccet kellett törölni a Pretty Woman-ből

A Micsoda nő című West End musical producerei eltávolítottak egy viccet a forgatókönyvből, miután egy néző panaszkodott, hogy az antiszemita volt.

2023. 04. 12.
A szabad lelkű ember képes a teremtésre

Egy zenész-révésszel beszélgettünk. A „tátos zenész” torokhangokról és az Ördög Nyelvéről mesélt.

A gondolkodók kevesen vannak, tehát nem számítanak...
Olvasási idő: körülbelül 35 perc

"a Föld lakóinak a számát korlátozni kell..."
"Az orvost, mint független, nagy tekintélyű személyt ki kell iktatni."

A gondolkodók kevesen vannak, tehát nem számítanak...
Dr. Drábik János

Dr. Lawrence Dunegan amerikai orvos 1969. március 20-án részt vett egy gyermekorvosok számára tartott szakmai konferencián Pittsburgh-ben, ahol az egyik előadó Dr. Richard Day egyetemi tanár volt. Dr. Day mintegy 80 főnyi orvosokból álló hallgatóságának rendkívüli té-májú előadást tartott. Beszéde előtt felkérte hallgatóit, hogy se jegyze-teket, se magnófelvételeket ne készítsenek és vegyék bizalmas jellegű belső tájékoztatásnak mondanivalóját. Dr. Dunegan egyike volt a hall-gatóknak és 1988-ban Randy Engel kérésére emlékezetből felidézte, és szalagra rögzítette, amit 1969-ben hallott.
Dr. Day nem annyira a múlttal foglalkozott, sokkal inkább a jövőt vá-zolta fel. Előadásának célja az volt, hogy felkészítse az orvosokat a várható változásokra, és ily módon megkönnyítse alkalmazkodásukat az új helyzethez. Meg volt róla győződve, hogy információival segíti orvoskollégáit. Dr. Day állandóan hangsúlyozta, hogy az embereknek hozzá kell szokniuk a folyamatos változáshoz, mert semmi nem marad a jelenlegi állapotában. Gyakran ismételte: "az emberek annyira bíz-nak egymásban, hogy fel sem teszik a legfontosabb kérdéseket." Többször is elmondta: "Mindennek két célja van. Egyik az állítólagos cél, amely elfogadhatóvá teszi a változást az emberek számára és van egy másik, az igazi cél, amely valójában az új rendszer létrehozását segíti elő." Hozzáfűzte azt is, hogy "nincs más lehetőség az emberiség számára."

A népszaporulat ellenőrzése

Dr. Day ebben az időben aktívan részt vett a népességszaporulat ellen-őrzésére törekvő csoportok tevékenységében. Elmondotta, hogy a la-kosság létszáma túlságosan gyorsan nő, éppen ezért a Föld lakóinak a számát korlátozni kell, mert különben nem marad elég élettér az em-beriség számára. Nemcsak az élelmiszer ellátás biztosításához fog hi-ányozni az elegendő termőföld, de a hulladékok is oly mértékben szennyezik a Földet, hogy lakhatatlanná válik.

Az embereknek nem engedik majd meg, hogy csupán azért legyenek utódaik, mert akarják, vagy azért mert könnyelműek voltak. Ahhoz nyújtanak segítséget, hogy a házaspároknak egy gyerekük legyen, és csak a kiemelkedő teljesítményt nyújtó kiválasztottaknak lehet három. Az átlagembereknek a két gyermeket engedélyezik. Ez a születés-szabályozási mérce abból adódik, hogy a nulla népességnövekedéshez 2,1 gyerek szükséges családonként. Ez azt is jelenti, hogy csak minden tizedik házaspárnak lehet három gyereke. Világossá vált, hogy a né-pesség-ellenőrzés nem egyszerűen születésszabályozást jelent. Valójában a világ lakosságának a korlátozásáról van szó.

A szexuális kapcsolat átértékelése

A cél olyan szexuális magatartás kialakítása, amely nincs kapcsolatban a fogamzással, továbbá olyan gyermeknemzési gyakorlat elterjesztése, amely nincs kapcsolatban a szexszel. Dr. Day szerint el kell választani a szexualitást szaporodástól. Mivel a szex örömet okoz és túl erős rá a késztetés, ezért nem várható, hogy az emberek lemondjanak róla. Bizonyos, az élelmiszerbe és a vízbe elhelyezett hatóanyagokkal lehet csökkenteni a nemi vágyat, de ez nem praktikus. Ezért a háttérhatalom stratégái azt a megoldást választották, hogy csökkentés helyett inkább növeljék a szexuális aktivitást, de oly módon, hogy az ne eredményez-zen fogamzást.

Ezért az első szempont, amit megvizsgáltak, az a terhesség-megelőzés. Ezt erőteljesen népszerűsítik majd. Tudatilag annyira összekapcsolják a védekezést és a szexuális tevékenységet, hogy az emberek szinte ösztönösen alkalmazni fogják a fogamzásgátló eszközöket, amikor szexuális kapcsolatra készülnek. Ezért gondoskodnak arról, hogy a különböző terhesség megelőző eszközök és módszerek ismertek és könnyen elérhetőek legyenek. Az ilyen eszközöket minden patikában és kozmetikai üzletben jól látható helyre teszik ki, együtt a cigarettá-val és a rágógumival. Ez a fajta nyíltság azt sugalmazza majd fiatalok-nak és felnőtteknek egyaránt, hogy az ilyen védekező eszközök az élet természetes tartozékai. Ezt kiegészítik azzal, hogy az iskolákban köny-nyen elérhetőek lesznek az úgynevezett szexuális nevelés keretében.

Szexuális nevelés, mint a világkormányzat eszköze

A szexuális nevelés célja hozzászoktatni a fiatalokat ahhoz, hogy a ne-mi élet és a fogamzásgátlás összetartozik. Ezt tudatukba kell vésni, mielőtt megkezdik az aktív szexuális életet. Dr. Day előadása és Dr. Dunegan visszaemlékezése között eltelt 19 évben az Egyesült Álla-mok számos iskolájában "iskolai klinikákat" hoztak létre, amelyek elsősorban terhesség megelőzéssel, születésszabályozással és a nép-szaporulat kontrolljával foglalkoztak. Az egyik cél az volt, hogy a szexualitás és a fogamzás elleni védekezés össze legyen kapcsolva, és az iskolai megerősítés nyomán a házasságban is folytatódjék. Ez hoz-zájárulhat ahhoz, hogy a gyermeknemzés felelősségétől megszabadí-tott szexuális kapcsolat csökkentse magának a házasságnak is a jelen-tőségét. Ilyen kapcsolatot könnyedén lehet házasságon kívül is foly--tatni. Nyilvánvaló, hogy továbbra is lesznek olyanok, akik előnyben részesítik a házastársi kapcsolatot, de a többség ezt már nem fogja a rendszeres nemi élet előfeltételének tekinteni.

Dr. Day természetesen az abortuszra is kitért és hangsúlyozta, hogy az nem minősül többé bűncselekménynek, hanem elfogadott és normális jelenség lesz. Az abortuszt közpénzből fogják finanszírozni azok szá-mára, akiknek ehhez nincs pénzük. A védekező eszközöket szintén közköltségen biztosítják, hogy anyagi okokból senkinek se kelljen lemondania róluk. Ha az iskolai szexuális felvilágosító programok ko-rai terhességhez vezetnek, az se okoz problémát. Azok a szülők, akik erkölcsi vagy vallási alapon ellenzik az abortuszt, ilyen esetben - szükségmegoldásként - elfogadják, mert nem akarják, hogy gyermek-lányuk terhes maradjon. Ez lehetővé teszi az abortusszal szembeni társadalmi ellenállás megtörését.

A homoszexualitás bátorítása

A háttérhatalom hosszú távú társadalom-átalakító programját beava-tottként ismerő Dr. Day közölte: támogatni fogják a homoszexualitást, és az embereknek meg lesz engedve, hogy azonos neműekkel létesít-senek nemi kapcsolatot. Nem kell többé az ilyen fajta hajlamot elrejte-ni. Az idősebb embereket is bátorítani fogják, hogy aktív szexuális életet éljenek még idős korban is. Mindenkinek meg fogják engedni, hogy tetszése szerint élvezhesse a nemi életet. Semmi nem lesz tiltva.

Dr. Day ezzel kapcsolatban külön kitért az öltözködésre. Ennek sokkal izgatóbbá és provokatívabbá kell válnia. 1969-ben már meghódította a nyugati világot a miniszoknya és a harisnyanadrág. Dr. Day a követke-zőket mondta: "Nem csak az teszi az öltözködést szexuálisan csábí-tóvá, ha az eddig szokásosnál jóval nagyobb testrész válik láthatóvá. Más, kifinomult fogások is izgatóak lehetnek." Itt számításba jöhet a ruha kivágása, anyaga, átláthatósága, elhelyezkedése, stb.

Azóta természetesen már meghódította a világot a farmer, amely szo-rosan testhezálló változatban megfelelően irányítja a szemet bizonyos anatómiai részekre. Ugyancsak elkövetkezett az "égesd el a mell-tartódat" divatja is.

A megtermékenyüléssel kapcsolatos technológiákat is kifejlesztik. Mivel a szexualitás el lesz különítve a szaporodástól, ezért bátorítva lesz nemcsak az, hogy az utódok nemzése nélkül lehessen nemi életet élni, hanem az is, hogy normális szexuális élet nélkül lehessen utó-dokhoz jutni. Ezt laboratóriumokban a legkülönfélébb technikák alkalmazásával érik el.

A családok létszámát korlátozzák. E célból megkönnyítik a válást. Általánossá teszik, hogy az emberek többsége élete során többször is házasodjék. Sokan lesznek olyanok, akik egyáltalán nem lépnek há-zastársi kapcsolatra. Az úgynevezett "single", vagyis egyedülálló em-berek hotelekben fognak lakni, és kollektívan együtt élni. Ez olyany-nyira megszokottá válik, hogy ezzel kapcsolatban már nem tesznek fel kérdéseket az emberek.

Lényegesen több nő fog az otthonától távol munkát vállalni. Úgy ala-kítják a munkakörülményeket, hogy sok férfinak a lakóhelyétől távol lévő városokban kelljen dolgoznia. Ez megnehezíti majd a családok együtt maradását. A házassági kapcsolatok kevésbé lesznek stabilak és csökken majd az emberek hajlandósága arra, hogy gyermekeket akar-janak. Ennek eredményeként kisebbek lesznek a családok. Arra is tö-rekedni fognak, hogy miközben az egyik házastársnak távol kell len-nie, sokat kell utaznia, addig a másik az otthonához legyen kötve mun-kája által. Ez elősegíti a kívánt hatást, vagyis a házastársi kapcsolat el-gyöngülését.

Eutanázia és a könyörületi halálba-segítés

Mindenkinek csak addig lesz joga élni, amíg hasznos az élete. Az öregember már terhet jelent. Ezért arra kell nevelni az időseket, hogy fogadják el a halált. Megfelelő időpontban korlátozzák az emberi éle-tet. Amikor már valaki nem munkaképes, és nem járul hozzá a társa-dalom fenntartásához, akkor félre kell állnia, és át kell adnia a helyét a következő nemzedéknek.

A feleslegessé vált öregektől úgyis meg lehet válni, ha bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat nem vehetnek igénybe. E célból szük-séges az egészségügyi ellátás költségeinek a nagyarányú megemelése. Az orvosi szolgáltatásokat munkaviszonyhoz kell kapcsolni, és jelen-tősen meg kell drágítani, hogy bizonyos kor után az emberek ne en-gedhessék meg maguknak, kivéve, ha jómódúak, vagy kifejezetten gazdagok. El kell ültetni a fiatalok fejében, hogy az öreg emberek el-tartása méltánytalan teher rájuk nézve. Így el lehet fogadtatni velük szüleik humánus és méltóságteljes halálba-segítését. Például el lehet terjeszteni az ünnepélyes "búcsú parti" megrendezését. Ünnepelni le-het az idős anyukát és apukát, akik nagyszerű munkát végeztek, s akik a parti végén engedelmesen beveszik az altatópirulát és távoznak az élők sorából.

Ellenőrzés alá kell venni az egészségügyet és a gyógyszerellátást

Dr. Day a leghatározottabban állította, hogy az amerikai törvényhozás - a washingtoni Kongresszus - nem fogja bevezetni az általános egész-ségügyi biztosítást. Erre nincs szükség, mert vannak jobb módszerek az egészségügy kézben tartására. Fokozatosan valamennyi egészségü-gyi ellátás szoros ellenőrzés alá kerül. Ha valaki nem dolgozik, vagy nem képes munkát vállalni, akkor nem juthat hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Eljárt a felett az idő, hogy a kórházak ingyen ellá-tásban részesítsenek bárkit is. Az egészségügyi költségeket úgy fel kell emelni, hogy az átlagember ne legyen képes kifizetni a biztosító inté-zetek közreműködése nélkül.

Ha pedig valaki nem képes fizetni a saját egészségügyi ellátásáért, ak-kor rászorul arra, hogy mások fizessenek helyette. Így lehet kikény-szeríteni az emberektől, hogy térdet-fejet hajtva hálásan megköszön-jék, mint egy különleges kegyet, ha orvosi ellátásban részesülhetnek. Többé nem lesz lehetséges, hogy valaki a maga anyagi lehetőségeire támaszkodva önállóan dönthessen saját egészségügyi ellátásáról. A magas kórházi és egyéb egészségügyi számlákat csak a biztosítók lesznek képesek kifizetni. Ily módon minden egyes ember kényszerít-ve lesz, hogy egész életén keresztül fizessen a biztosítóknak.

Dr. Day azt is elmondotta, hogy megszigorítják a kórházakba való be-jutást. Aki belép, annak igazolnia kell személyazonosságát. Azért, hogy ezeket a megszigorító intézkedéseket bevezessék, bizonyos lopá-sokat még bátorítani is fognak, mert ezzel igazolni lehet a szigorú el-lenőrzés bevezetését. Ily módon is hozzá lehet szoktatni az embereket ahhoz, hogy mindenhová magukkal vigyék személyazonosságuk iga-zolására a megfelelő dokumentumokat.

Megváltozik az orvosok szerepe is. Többé nem egyéni professzionális vállalkozók lesznek, hanem magasan képzett, bérből és fizetésből élő alkalmazottak. Diplomás szakmunkások. Az orvosi tevékenység részé-vé kell tenni, hogy adott esetben a halálba-segítő injekciót is beadják. Az orvost, mint független, nagytekintélyű személyt ki kell iktatni. Dr. Day szerint az orvosok túl sokat keresnek, ezért rá kell szorítani őket, hogy ugyanúgy reklámozzák szolgáltatásaikat, ahogy más termé-keket és szolgáltatásokat is reklámoznak. A magánpraxis fokozatosan el fog tűnni. Helyüket a csoportpraxis, továbbá az egészségügyi korporációk foglalják el.

Ismeretlen betegségek lépnek fel

Dr. Day szerint olyan új betegségek jelennek meg, amelyeket koráb-ban nem ismertek. Igen nehéz lesz ezeket diagnosztizálni, és még ne-hezebb kezelni, legalábbis egy bizonyos ideig. Itt Dr. Dunegan az AIDS-t említi, de mi a magunk részéről hozzátehetjük az ebolát, és ki tudja, esetleg azt a vírust is (Severe Acute Respiratory Syndrome, azaz SARS), amely a közelmúltban járványosan terjedt elsősorban Kíná-ban, Tajvanon, Kanadában és oly sok áldozatot szedett.

Dr. Day azt is kijelentette, hogy "mindenféle rákbetegséget gyógyítani tudunk. Az erre vonatkozó tudományos ismeretanyag a Rockefeller Intézetnél van elzárva, és ha valaha döntés születik erről, akkor nyilvá-nosságra fogják hozni. De vegyék csak figyelembe, ha az emberek nem halnak meg többé rákban, akkor milyen gyors ütemben válik a Föld túlnépesedetté. Az ember éppen úgy meghalhat rákban, mint bár-mi másban." Ebből a megfontolásból a rák kezelését elsősorban olyan irányban fejlesztik, hogy csökkentsék a betegek szenvedéseit. Az a kommentár is elhangzott, hogy esetleg a rák gyógyítására vonatkozó dokumentációt mégis csak nyilvánosságra kell hozni, mert előfor-dulhat, hogy független kutatók is hozzájutnak ezekhez az ismere-tekhez. (Mindenesetre napjaink valósága Magyarországon is az, hogy egyelőre csak korlátozottan lehet eredményesen gyógyítani különböző rákbetegségeket.)

Mesterségesen előidézett szívinfarktus

Dr. Day elmondta orvos hallgatóságának, hogy ma már megoldható a szívinfarktus mesterséges kiváltása, amely minden fontos orvosi tünet szempontjából hűségesen szimulálja a valódi szívinfarktust. Ezt álcá-zott - halálos kimenetelű - merényletek végrehajtására is fel lehet használni. Csak a rendkívül képzett patológus szakorvosok, akik pon-tosan tudják, hogy a halál okát kereső boncolás során mit kell megnéz-niük, képesek arra, hogy megkülönböztessék a valódi szívinfarktust a mesterségesen előidézett szívelégtelenségtől.

Dr. Day ezután rátért a táplálkozás, az egészséges életmód és a megfe-lelő testmozgás összefüggéseire. Részletesen ecsetelte, hogy mit kel-lene enniük az embereknek, és hogyan kellene megtartaniuk megfelelő testgyakorlással fizikai erőnlétüket. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy az iparilag gyártott élelmiszerek nem felelnek meg az egészséges táp-lálkozás követelményeinek, mert a túlságosan sós és zsíros ételek ma-gas vérnyomáshoz és korai szívbetegségekhez vezetnek. Azok az em-berek, akik azonban nem elég képzettek ahhoz, hogy ezt megértsék, vagy túlságosan lusták ahhoz, hogy megfelelő testgyakorlást végezze-nek, fokozottan kiteszik magukat ezeknek a kockázatoknak. A megfe-lelő táplálkozási ismeretek rendelkezésre fognak állni, de a korlátolt emberek ezt nem veszik figyelembe, és ezért tulajdonképpen helyes, ha rövidebb ideig élnek.

Tervszerűen növelni kívánják az ipari jellegű étkeztetéssel foglalkozó üzlethálózatokat. A Hamburger, a McDonalds, a Kentucky Fried Chicken és ehhez hasonló üzlethálózatok lehetővé teszik, hogy egyre több ember a saját otthonán kívül étkezzen, és ez csökkenti az étkezés szempontjából a családi együttlét fontosságát. Az emberek egyre ke-vésbé függnek saját otthoni konyhájuktól. A fogyasztott élelem több-sége félkész, vagy teljesen kész árú lesz, amit a legkülönfélébb mo-dern technikai eszközökkel, mint például a mikrohullámú készülékek-kel, gyorsan el lehet készíteni. Aki azonban rászokik az ilyen előre el-készített konfekció étkekre, annak még inkább mozognia kell, mert ezek az ételek ("junk food") egyben egészségtelenek is. Mindazok, a-kik elég kényelmesek ahhoz, hogy ilyen ipari készítményeket fogyasz-szanak és ahhoz is lusták, hogy megfelelően mozogjanak, nem érdem-lik meg, hogy hosszabb ideig éljenek.

Ami a testgyakorlást illeti sokan fognak futni, kocogni. Ehhez nincs szükség különösebb sportfelszerelésre és képességre. De megfelelő reklámmal és divatba-hozással rá lehet őket kényszeríteni szinte észre-vétlenül, hogy milyen ruhában és cipőben tegyék ezt. Ezzel is lehet növelni a keresletet és fokozni az üzleti forgalmat.

A pubertás felgyorsítása

Szükség van a nemi érés felgyorsítására, és ehhez az egyik leghatéko-nyabb eszköz a nevelés. Az egyén fejlődését és az egész emberi faj átalakítását is fel kell gyorsítani. Ezzel kapcsolatban az előadó kitért a vallások szerepére, amelyeket noha meggyőződéses ateista volt, hasz-nosnak minősített. Sok embernek van szüksége vallásra, a hittel járó misztériumokra és rituálékra. Ezért a vallást megtarthatják. De a mai vallásokat alapvetően meg kell változtatni, mert nem egyeztethetőek össze a bekövetkező nagyarányú változásokkal. Bizonyos régi vallá-soknak el kell tűnniük. Különösen a kereszténységnek kell átalakulnia. Ha sikerül a kereszténység legerősebb egyházát, a római katolikust megtörni, akkor a kereszténység többi része már könnyen átalakítható. Olyan új vallásra van szükség, amelyet a világ valamennyi részén el lehet fogadtatni az emberekkel. Éppen ezért az új vallás meg fog őriz-ni bizonyos tanításokat, szokásokat a régiekből, hogy könnyebben el-fogadják az emberek, és otthonosabban érezzék magukat az új vallás keretei között. Sok olyan ember is van, akinek nem lesz szükséges val-lásra, így ez a változás őket nem érinti.

Az ilyen szinkretikus és eklektikus világvallás létrehozásához a bibliát is meg kell változtatni. Óvatos technikával át kell írni, hogy megfelel-jen ezen új eklektikus világvallás igényeinek. Bizonyos kulcsszavakat ki kell cserélni, amelyeknek az árnyalati értelme már más. Az új szó rokon-értelmű a régivel és ezért eleinte nem okoz nagy ellenállást. Az idő múlásával azonban az eredeti szó valódi jelentése elhalványul, és az új szó csak kisárnyalattal eltérő jelentése pedig hangsúlyozásra ke-rül. Így fokozatosan megváltoztatható a bibliai szövegek értelme. Az elgondolás tehát az, hogy nincs szükség a biblia teljes átírására, csu-pán bizonyos kulcsszavakat kell másokra kicserélni. És mivel minden szónak számos értelmi árnyalata van, ezért az új szavak segítségével a bibliai szövegek egészének az értelmét úgy lehet átalakítani, hogy az elfogadható legyen az új eklektikus világvallás számára. A legtöbb ember nem is fogja észlelni ezt a változtatást. Ekkor Dr. Day megis-mételte azt a mondatot, amely előadása során többször is elhangzott: "The few who do notice the difference, won't be enough to matter. - Az a néhány, aki észreveszi a különbséget, kevés lesz ahhoz, hogy számítson."

Az előadó ezután utalt rá: hallgatói közül néhányan valószínűleg azt gondolják, hogy az egyházak ellent fognak állni ennek a törekvésnek. Valójában azonban az egyházak segíteni fognak minket - mondotta Dr. Day. Dr. Dunegan két évtized múltán visszaemlékezve megerősíti, hogy e változások bekövetkezését valóban elősegítették sokan a különböző egyházakban.

A nevelés, mint a manipuláció eszköze

Megfelelő technikákkal változtatni kell a klasszikus irodalmi alkotáso-kon. Példaként Mark Twain műveire utalt. Az alkalmi olvasó, amikor először kézbe veszi ezeket a klasszikus alkotásokat, nem fogja gyaní-tani, hogy azokban bizonyos változtatásokat hajtottak végre. Felkészült tudósnak kell lennie annak, aki szóról-szóra végig akar menni a klasszikus szövegeken, hogy ezeket a finom változtatásokat észrevegye. A változtatások célja az lesz, hogy az olvasókban - első-sorban a fiatalokban - természetessé tegye az új világrend másfajta kultúrájának az elfogadását. A gyermekeknek és fiataloknak a koráb-binál lényegesen több időt kell az iskolában eltölteniük, de a legtöbb iskolában semmit se fognak tanulni. Ha mégis elsajátítanak bizonyos ismereteket, az meg se fogja közelíteni azt a mennyiséget, amit koráb-ban kellett tanulniuk a diákoknak. Természetesen lesznek jobb környé-keken minőségi iskolák a gazdagabbaknak, és ezekben valóban tanul-niuk kell a diákoknak. Sőt e jobb iskolákban még fel is kell gyorsítani a tanulási folyamatot és az átalakulást.

E felgyorsítás eredményeként az ilyen elit nevelésben részesülő gyer-mekek agya fejlettebb lesz, és több ismeret rövidebb idő alatti elsajá-títására lesznek képesek már fiatalabb korban is, mint korábban. A hosszútávú nevelési program része az iskolaidőszak egész évre tör-ténő kiterjesztése, illetve egész napra való meghosszabbítása. E szerint nyár folyamán is lesznek szemeszterek, és a hosszú nyári szünidő a múlté lesz. A felnövekvő nemzedékek számára hosszabb időre lesz szükség ahhoz, hogy iskoláikat befejezhessék. Ami eredetileg az első fokozatú egyetemi képzéshez tartozott (bachelor degree) az a jövőben már csak újabb egyetemi fokozatok (master degree, illetve ph.D) meg-szerzése után lesz lehetséges. Ebből az következik, hogy az elnyújtott iskolázási időszak jelentős része csak üresjárat lesz. A kevés minőségi iskola azonban rendkívül igényessé válik.

A diákoknak már fiatalabb korban dönteniük kell arról, hogy mit akar-nak tanulni, és milyen pályát választanak, ha képzésüket be akarják fejezni. Egyre nehezebbé válik egyik területről egy másikra átváltani. A tanulmányokat szűk területre specializálják, vagyis mélyebb tudást adnak, de korlátozottabb területen. Ez azt jelenti, hogy mindenki csak a saját területén jut hozzá a megfelelő kutatási anyaghoz és eszközök-höz. A saját területén túlmenően már csak engedéllyel teheti ugyanezt.

(E sorok írója itt arra utal, hogy szűklátókörű, úgynevezett "szakbar-bár" értelmiség kinevelése a cél, amelynek nem áll módjában számos más irányú ismeret szintetizálásával a nagyobb összefüggések felis-merése. A háttérhatalom ezt a programját a szovjet birodalom felbom-lása után a kelet-európai országokban is érvényesíteni kívánja. Ezt támasztja alá az a hír, amelyet Bencsik András a "Demokrata" című hetilap főszerkesztője hozott nyilvánosságra 1997. májusában, és az Interneten is közzétett:

"Február végén zártkörű tanácskozást tartott a budapesti Soros Egye-temen a Világbank. Az előadók elmondták, hogy elképzelésük szerint Magyarországon csak 8 millió lakosnak kellene élni. Ebből 2 millió úgynevezett "narrow minded" szakember legyen, a többi 6 milliónak pedig a hátteret kellene biztosítania. Az előadók úgy vélték, azokat a magyarokat, akik egy bizonyos szellemi szint fölé emelkedtek, ösztö-nözni kellene a kivándorlásra.")

Az iskola, mint a közösségi élet tengelye

Az iskola és a tanulás egész életén át végig kíséri a jövő emberét. De már gyermekkorban is az iskola ellenőrizni fogja a tanulók teljes éle-tét. Csökkenteni kell a fiatalok spontán öntevékenységét és a sporto-lástól kezdve a szabadidő eltöltésének minden egyéb fajtájáig az isko-lai szervezésnek és ellenőrzésnek kell meghatározó szerepet játszania. A minőségi oktatást végző iskolákban egyre nő a diákokra nehezedő nyomás, amellyel csak a legtehetségesebbek, a legállóképesebbek tud-nak megküzdeni. Aki nem képes elviselni a nagy terhelést, az kihullik.

Az így kirostálódott diákok szervezett pszichológiai segítségnyújtásra szorulnak. Akik azonban segítségnyújtással sem képesek versenyben maradni, a perifériára szorulnak, és az "expendable"-nek, azaz felál-dozhatónak, eldobhatónak minősítettek közé kerülnek. A tanulás élet-hossziglanná válik, és a felnőtteknek is folyamatosan tovább kell ké-pezniük magukat. A rendszer gondoskodni fog újabb és újabb infor-mációkról a felnőttek számára, amivel lépést kell tartaniuk. Aki ezt az ütemet nem képes tartani, az már túlságosan öreg. Ez az egyik módja tudatni bizonyos korosztályokkal, hogy eljött az idejük a távozásra és itt az ideje, hogy bevegyék a "demise pill"-t, az elmúlást, a "méltóság-teljes távozást" elősegítő tablettát.

Az új világrend stratégiájának az is a része, hogy bizonyos könyvek-nek észrevétlenül el kell tűnniük a közkönyvtárakból és a könyvüz-letekből. Erre azért van szükség, mert bizonyos könyvek olyan isme-reteket tartalmaznak, amelyek miatt nem kívánatosak. Az egyik eltű-ntetési módszer az lesz, hogy erre kiképzett szervezett csoportok az egyetemi könyvtárakból és egyéb közkönyvtárakból egyszerűen ki-vesznek bizonyos könyveket. Mindezt persze titokban, a nyilvánosság megkerülésével teszik. Közvetett módszerekkel egyrészt le kell szok-tatni az embereket az olvasásról, másrészt nem mindenkinek lesz meg-engedve, hogy bizonyos könyvekhez hozzájusson. Egyes könyvek pe-dig senki számára sem lesznek elérhetőek.

2003

Dr. Drábik János: Uzsoracivilizáció III.
10. fejezet

Folytatjuk!

Könyvjelző