Karpatria
2022. 10. 01.
Súlyos csapás Ukrajnának!

Jelenleg nincs helyük a NATO-ban.

2022. 09. 30.
Nem akarunk számok lenni, emberi lények vagyunk!

Megtámadták az identitásunkat, családi, vallási értékeinket és a nemzeti szuverenitásunkat! Meg fogjuk védeni az emberi értékeket!

2022. 09. 30.
Ennyit ér Brüsszelnek a demokrácia...

Ennyire tartják tiszteletben a választók akaratát…

2022. 09. 30.
Az orosz olajárplafon bevezetése halálos csapás lesz a Nyugatnak

A nyugati országok által az orosz olajra vonatkozó árplafon előírása “végső halálos csapássá” válhat, 

2022. 09. 30.
Brüsszel: kötelező energiafogyasztásb és az energiatermelő cégek bevételeinek korlátozása

A vártnál lényegesen gyorsabban jutottak politikai megállapodásra az energiaügyi miniszterek, akik rendkívüli tanácskozáson vesznek részt Brüsszelben annak érdekében, hogy az energiaárak csökkentése érdekében döntést hozzanak.

2022. 09. 30.
CNN: a Pentagon létrehozza az Ukrajna-parancsnokságot

A Pentagon egy új katonai parancsnokság létrehozásán dolgozik, amely az ukrán katonák felfegyverzésével és kiképzésével foglalkozik

2022. 09. 30.
A hazaárulásról, annak folytatódó formájában

Mindenesetre, amikor ránéznek a számláikra, és látják, hogy milyen horribilis árakat fizetnek a hidegért az otthonaikban, tudniuk kell, ki a hibás: nem, nem Putyin..!
A globalizmus internacionalista, kiszolgáló kormánya Romániában is dolgozik.

2022. 09. 30.
A világelit harca a Föld irányításáért
2022. 09. 30.
Az Északi-tengeren a robbantás közelében megtalálták Navalnij alsógatyáját!

Aki normális, az agyonröhögheti magát a "fősodrú", azaz kormányhű (NATO-hű, Amerika-hű, E.U.-hű) sajtó magyarázkodásán.

2022. 09. 29.
Már csak Magyarországra érkezik orosz gáz az Unióban

És ez nagy valószínűséggel minimum az év végéig így is marad.

2022. 09. 29.
Van élet a halál után? Egy rendhagyó interjú

Amelyben szó lesz életről és halálról, éberségről és szeretetről, vallásról és tudományról.

2022. 09. 29.
Nincs olyan, hogy korlátozott nukleáris konfliktus

Moszkva nem fenyeget senkit, de ha rákényszerítik az atomfegyverek használatára, Washington nem bújhat el az óceán mögé – mondja Anatolij Antonov

Hogyan vessünk véget a Birkaságnak?
Olvasási idő: körülbelül 18 perc

Sokan azt gondolják, hogy a háttérhatalom torokszorító markolásából nem lehet, vagy csak erőszakkal lehet szabadulni.
E cikkből kiderül annak a stílusosan bölcs és könnyed módja, ahogyan megmenthetjük magunkat, családunkat, barátainkat, országunkat a karámba zárt birkaságtól.

Hogyan vessünk véget a Birkaságnak?

Mire van ehhez szükségünk? Két dologra. Éberség intelligenciára (AQ), mely lehetővé teszi, hogy minden szinten felismerjük azt amit meg kívánunk változtatni és örömteli látásmódra, mely megtalálja az ügyes eszközöket, mellyel jobbá tudja tenni az adott szituációt.

Az éberség intelligencia (AQ) a szemünk fénye

Elég bölcsnek és tájékozottnak kell lennünk ahhoz, hogy kisebb jelekből is felismerjük a háttérhatalom jeleit, és intencióit.

szilard

szilard

Elsőként annak külső megjelenésbeli formáit érdemes megismernünk, a külső éberséget fejlesztenünk. Érdemes olvasnunk a sumér táblák tartalmáról, és kiváltképp Enki könyvét, melyek ős-történelem formájában bemutatják, hogy a földre érkező annunakik milyen módon hozták létre génmanipulációval a homo erectusból a homo sapiens-t, majd saját génjeikkel ‘feljavított’ kúpfejű helytartóik segítségével hogyan vették át azok irányítását a fáraókkal és a Közép-Amerikai kultúrákkal kezdődően. Az annunakik imádatának, a kígyói- és napszerű férfierő imádatának ősi vallásából egyeneságon következő Közép-Keleti vallások, a maják Quetzelcoatl imádata és a Hinduizmus párhuzamai (pl Bhráma-Shiva-Vishnu háromság) rámutatnak minden titkok nyitjára a hitre, melynek lényege, hogy elhisznek az emberek valamit amit nem látnak vagy tapasztalnak. A tervet megtörte Sakjamuni Buddha az egó-mentesség tanításával és Jézus az együttérzés tanításával, azonban a sárkány-kígyó szorítása a földön mindmáig megmaradt.

A sumér, egyiptomi, görög és a római istenek egyezőségén keresztül eljutunk az Esthe házához, kinek családfájából a nagy birodalmak fejedelmei kikerültek. A nemesi réteg jó részének nagy része képviselteti magát a Rotschield-ok kérésére D. Rockefeller által létrehozott Bilderberg csoportban. E média és üzleti szférával párhuzamosan látjuk Rockefeller által létrehozott alleopata bizniszt melyet ma gyógyászatnak hívunk. A politikában láttuk, ahogy a Rockefeller által szponzorált Weber megbízza Coudenove Von Calergi grófot a pán-európai iratának megírásával – az EU alapszerződést megalapozó okirat létrehozásával-, melyben leírva vagyon, hogy egyesíteni kell Európa nemzeteit, majd 150 millió sötét bőrű migránst telepíteni be Európába, hogy egy mixelt barna nép jöjjön létre, kinek vezetője a II.VH-t túlélő ősi kazár elit lesz.

Azt, hogy milyen jogi árnyékrendszerrel alakultak ki a cég-államok a Gemstone University-től tudjuk meg. A levegőből kreált virtuális pénz által kialakított kontroll tekintetében a City of Londont és a nemzeti jegybankok nagy részét tulajdonló régi nemes családokat látjuk, kik felvilágosult illuminátusoknak nevezik magukat. Amint mindezt össze tudjuk kapcsolni a technológia vívmányaival, a frekvenciák biológiájával, az internet és a szociális hálók ‘kinyitó’ jellegével, nagyjából megkapjuk azt a képet melyet ma valóságunknak nevezünk. A világ nagy tendenciáinak heti híreit Benjamin Fulford blogjából olvashatjuk. 

De miért is történik mindez?

A látható felszín mögött található a lényeg. A motiváció mindennek az alapja, mely belső éberségünk tárgya. A háttérhatalom motivációja pedig nagyon könnyen visszavezethető az egoista vágyra és a harag kielégítésére, mely végső soron a nem tudás meglétébe fejthető vissza. A fizika törvénye szerint ez azonban nem fenntartható, hiszen amilyen töltésű vektort sugároz ki az ember, olyan érkezik hozzá vissza.

 szilard

szilard

A vezér-motiváció a lényegét tekintve az erő alkalmazásával domináns, férfias, napszerű, hideg, érzelem nélküli kígyó-logikát és kontrollt jelent – a Földet elnyomó hatalom jellegéhez méltóan –. Ebből ágazik le az összes szociológiai, filozófiai, pszichológiai és politikai vonal, melyet embereiken-, a szabadkőművesek hálózatán keresztül kibontakoztattak (Hegel ferdítő trükkjei, feminizmus, kapitalizmus-kommunizmus kreált ellentéte stb). Kezdjük belátható korunkkal, Machiavelli-vel, ki a ‘támadj elsőként’ és az ‘oszd meg és uralkodj’ eszméjét vezette be. Követte őt a jezsuita professzor Adam Weishaupt, ki szervezeti szintre emelte az addig rejtőzködő illuminátusokat, és megfogalmazta az Illuminati 25 pontját, mely az emberiség elnyomásának, kiszipolyozásának és lezüllesztésének terve volt. Izgalmas összefoglalókkal szolgálnak David Icke Wembley stadionbeli előadásai az elit mély motivációs tényezőiről.

Egyesítve a külső és a belső éberséget-, egy más szempontból szeletelve a tortát elsőként a fizikai és fiziológiai éberségről beszélünk. Mi az amit látunk kint a világban és mi az amit érzékelünk testünkben? A következő szint – ahogy a jéghegy látható szintjétől lefelé haladunk az egy nem látható felé – a szociális és interperszonális éberség. Látjuk, hogy ki hogyan viselkedik, hogyan fog kezet, arcmimikáit, azonban nem minden esetben egyezik ez belső motivációival. Az ‘ősi kígyó’, a ‘Sátán’, a megtévesztés mestere. Érdemes ezért például a mikrokifejezéseknek mesterévé válni, hiszen az arc apró rándulásait rendkívül nehéz megállni. Ezen szint alatt annak a folyamat és tendencia éberséget találjuk, mely képessé tesz bennünket, hogy a világban megjelenő külső vagy mentális/ pszichológiai folyamatokat felismerjük. A háttérhatalom taktikája a szalámi technika. Mindig csak egy nagyon picit változtatnak a rendszeren; kivárják, míg megszokjuk, majd így megy tovább végig. Érdemes ezért felismerni a tendenciákat, hogy ki tudjunk lépni belőlük. E szint alatt már csak a tudatalattink tárháza és a tudatunk végső-, térszerű természete van, melyben megjelenik és játszik álomszerű valóságunk.

Egyszóval, éberebbnek kell lennünk. Az éberség a gyertyafény, mely magától eltávolítja a nemtudás évezredes sötétségét. Felnyitja a szemünket, miközben pont azt kívánja elérni a hátér-rendszer, hogy zárva tartsuk azt.

szilard

szilard

Enki könyve alapján mondhatjuk, hogy a Biblia két Istent nevez meg; az Urat és az Atyát. A könyv szerint ők fél-testvérek, kik egy távoli bolygóról érkeztek. Miért érdekes ez? Mert az egyikük, a fehér pikkelyes, szárnyas hüllőszerű az, aki a homo erectusból homo sapienst gyártott génmanipulációval. Így jött létre lombikban Ádám, majd Ádám bordájából vett génmintából pedig Éva – Enki könyvében három oldal részletes leírás található erről, a Bibliában egy mondat -. E szárnyakkal rendelkező angyal, vagy teremtő az, akit a fény-hozóként (lux ferre) Lucifer-ként, a szárnyas kígyóként, Sátánként (héberül ellenségként), és a megtévesztés mestereként említ a Biblia. Ő Enki, a föld ura, kinek anyja egy reptil, és kit apja Anu a földre küldött. Testvére a skandináv emberszerű magas fehérek világának szülöttje, apja törvényes fia, Enlil. Enki létrehozta a homo sapiens, hiszen kellettek szolgák az aranybányákban. Ezen istent játszó tevékenységet Enlil ellenezte és megpróbálta megállítani. Hiszen létezik egy univerzális törvény, mely szerint egy fajt nem zavarunk meg fejlődésében, nem módosítgatjuk génjeit kényünk-kedvünk szerint és nem játszunk istent közöttük.

Nos, most, hogy ismerjük a szabadkőművesség 7. szintjének nagy titkát, melynek jele a nagy “T” betű, vagy a “Napóleon kéztartás”, a zakóba félig rejtett kézfej – annak jeleként, hogy ismeri az ember a rejtett titkot -, jóval nagyobb rálátásunk van a dolgok miértjére mint a legtöbb embernek.

Látjuk annak egyik aspektusát már, hogy a megtévesztés mestere miért kívánja szolga-igazságunkat elrejteni előlünk, miért akarja az emberek látásmódját, hitét, egészségét, életét kontrollálni, és a populációnkat szabályozni. Rendkívüli intelligenciájához egy mogyorónyi szív társul.

Valójában, nem vagyunk számára mások mint egy levágható fejős tehén. Szabadkőműves kifejezéssel élve birkák, kiknek (lelki)pásztorra van szüksége. Legyünk hát éberek és szabaduljunk meg a birka-rabszolgaságból.

Hogyan tegyük ezt?

Amint megértjük külső és belső éberséggel a jelen világ belső mozgató-rugóit és felismerjük azon külső folyamatokat, tendenciákat és jeleket, melyben élünk, nyitott könyvvé változik számunkra világ. Innentől már csak az válik kérdéssé, hogy hogyan kezeljük ezt; hogyan tesszük jobbá?

Az örömteli látásmód eszközeinek alkalmazása hatékonnyá tesz bennünket

A probléma, a stresszelő, idegtépő negativitás olyan mint egy fekete lyuk. Minél negatívabb, annál inkább ösztönzi az azt felismerőket a negatív reakcióra, melytől még erősebbé válik. A megoldás ezért nem a hasonlóan nem tudással teli haragos vagy gyűlölködő válaszreakció, hanem épp az ellenkezője. Olyan pozitív rezgésű magasságokba emeljük a negativitást, melyet az nem tud követni, hanem eközben egyszerűen elpárolog. Ám ez a pozitivitás nem együgyű és kéjes-mézes, hanem éberség intelligenciával átitatott. Nem fordítjuk oda másik orcánkat is, hanem elhúzzuk azt időben. Keresztények értik leginkább e példát: hasonlóképp, mint ahogy Jézus a farizeusokat kikergette a templomból, úgy járunk el mi is. A pozitivitás és a jó szándék motivációjával egy ügyes sebész-orvoshoz hasonló módon vágjuk ki a tumort a betegből egy éles szikével. Nem kaszabolunk, hanem csak épp annyi sebet ejtünk amennyit muszáj.

Örömteli látásmódunk eszköztára több szintből áll, többrétű eszközt kínál. Elsőként, ismernünk érdemes a spirál dinamika könnyen megismerhető rendszerét, mely a különböző hozzáállású emberek motivációit és értékrendjét taglalja. Ez lehetővé teszi, hogy megkülönböztessük, hogy milyen típusú ember passzol egy adott munkahelyi/ szociális/ társadalmi környezetbe, és milyen nem. Csak értékegyezőség mellett alakul ki egy harmonikus együttműködés. Az illuminátus és szabadkőműves rendszerek e ponton már elbuknak. Egy értelmes társadalomban nem tolerálható, hogy bármely társaság tagja megesküdjön rá, hogy mindenáron megvédi a társaság tagjait, még ha azok szó szerint halált érintő bűnt is követtek el (szabadkőművesség 33 szintjéből a 7. szint esküje). Ez egy jogrend szerint működő társadalomban nem tolerálható.

szilard

szilard

Következő lépcsőfokunk a megelégedettség és a komplexitás kezelése rendszer-látásmóddal. Meg kell tudnunk elégedni azzal ami előttünk van. Bárhová is futunk, ugyanazokkal a tendenciákkal találkozunk. Nem elfutni kell ezért, hanem átalakítani magunkban mindazt ami nem annyira kellemes – egyelőre. “Ha nem tudod bevonni a világot bőrrel, húzz a lábadra egy cipőt” – mondja az ősi buddhista mondás. Amennyiben már nincs ugrás-kényszerünk, nyugodtan át tudjuk tekinteni az előttünk levő rendszert. A rendszerszemlélet tudománya abban segít, hogy megtaláljuk és leegyszerűsítsük azokat a pontokat, melyek képesek a rendszert átváltoztatni.

Ezt követően már csak aktívvá kell válnunk; tennünk kell valamit. Érdemes találnunk egy olyan területet, melyben szakértőkké válunk és stratégiai tudást halmozunk fel. Azon a területen érdemes kifejtenünk a jobbító tevékenységünket. Ez az író egy évig a Universal Channel vezetője volt – mely Rockefeller NBCUniversal cégcsoportjának-, a világ legnagyobb média-birodalmának része -, mely TV csatornának nem sokkal az író leköszönését követően ki kellett vonulnia az országból.

Tenni persze úgy érdemes, hogy nem szakadunk bele. A jól-lét szintjéhez érkeztünk ezzel, melyet azért alkalmazunk, hogy aktivitásunkat fenntartható módon meg tudjuk őrizni. Fizikai és fiziológiai jól-lét tekintetében az egészséges (bio)étkek kiválasztását (állati zsír, glutén mentesség stb.), a parazita-írtást, a táplálékkiegészítők (jód, sok só, C, D, Mg, Zn, Se vitaminok, Omega3, stb.) alkalmazását értjük, melyet kiegészítünk rendszeres mozgással. Szociológiai és interperszonális jól-léten azon módszereket értjük, melyek másokat, vagy a társadalmat segítik. Ilyen a nagylelkű adás (javakat, élményt vagy időt), türelem, együttérzés is. Emellett a különböző gyerekkori és felnőttkori feszítő érzések és traumák feloldását is ide értjük. Ezeket pár perces gyakorlatokkal könnyed módon át lehet alakítani önmagunkban alkalmazva különböző 5-perces agyszobrász módszereket. A mentális jól-lét területe pedig maga az éberségünk, fókuszunk jellege. Az, ahogy a világra tekintünk: tágasan vagy szűken fókuszálva, elvonulva vagy belemerülve a dolgokba. A legnagyszerűbb képesség, amikor meg tudja figyelni az ember azt, ahogy az érzelmek és a gondolatok felbukkannak, tudja hagyni őket jönni-menni, játszani, és kiválasztani közülük azt, amelyik a lehető legtöbb ember számára a lehető leghosszabb távon a lehető legnagyobb örömteliséget biztosítja.

Az éberség intelligenciát és az örömteli látásmódot így egyszerre alkalmazzuk. Észrevesszük, hogy mit érdemes pozitívabbá változtatni, megváltoztatjuk, és a végén pedig örülünk neki. Ez a felelősségteljes örömteliség módszere, mely megváltoztatja a világot és kiemel bennünket a birka-sorból.

Fodor Szilárd

Forrás:Fodor Szilárd PhD

Könyvjelző